کانال تلگرام هایپرتمپ

ترویج وآموزش کشاورزی

1314 دانلود نمونه سوالات اصول آموزش بزرگسالان با پاسخ پیام نور

دانلود جدیدترین نمونه سوال های اصول آموزش بزرگسالان پیام نور

رشته/کدرشته:علوم تربیتی (1211010)--مهندسی کشاورزی-ترویج آموزش کشاورزی(1411344)

جواب: دارد

تعداد نمونه سوالات: 1

1892 دانلود نمونه سوالات تکنولوژی آموزشی با پاسخ پیام نور

دانلود جدیدترین نمونه سوال های تکنولوژی آموزشی پیام نور

رشته/کدرشته:علوم تربیتی (1211011)---مهندسی کشاورزی-ترویج آموزش کشاورزی (1411342)

جواب: دارد.ن

تعداد نمونه سوالات : 2

794

دانلود جدیدترین نمونه سوال های اصول وکاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور

رشته/کدرشته:علوم اجتماعی - جامعه شناسی -(1217002) علوم سیاسی (1217094)- علوم اجتماعی (1222153)--علوم ارتباطات اجتماعی (1222304) مهندسی کشاورزی -ترویج وآموزش کشاورزی (1411345)

جواب : دارد

تعداد نمونه سوالات : 1

1750 دانلود نمونه سوالات اصول اقتصاد کشاورزی با پاسخ پیام نور

دانلود جدیدترین نمونه سوال های اصول اقتصاد کشاورزی پیام نور

همراه با پاسخ نامه تستی وبه صورت لینک مستقیم

اصول اقتصاد کشاورزی.jpg

آخرین مطالب اضافه شده

Recently added posts

مطالب محبوب سایت

Most popular

مطالب پیشنهادی

Recommended